Vastuvõtt

Vanemmadrus (põhihariduse nõudeta kutseõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormKoolipõhine õppevormEeldus alustamiseksPõhihariduse nõudetaÕppeaeg7 kuud (35 EKAP)

Õppekava: Vanemmadrus* (kood 129218)

Rakenduskavad

Õppekava avatakse vastavalt riiklikule tellimusele