Meie koolist

Ajalugu


KRONOLOOGILINE LÜHIAJALUGU


1919 18. novembril kinnitas Eesti Vabariigi tollane Haridusministeerium Tallinna Puidutööstuse Õppetöötoa põhikorralduse, mida loetakse kooli asutamisaastaks ja on ka Eesti Merekooli sünnipäev
1919 29. detsembril kinnitas haridusministeerium kooli põhikirja
1920 1. märtsil alustas Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas tööd Puidutööstuse õppetöökoda (6 õpilasega). See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus
1924 nimetati kool ümber Riigi puu- ja rauatöökooliks
1926 mais nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas
1935 olid koolis järgmised osakonnad: mööblitöö, metallitöö, mööblipolsterdamise, sadulsepatöö ja maalritöö osakonnad
1936 reorganiseeriti Riigi Tööstuskooliks, õppeajaga 4 aastat
1938 Merekoolide seadus
1939 lõpetas Riigi Tööstuskooli I lend - 5 õpilast
1940 lõpetas 14 lendu 305 lõpetanuga
1941 paljud tööstuskooli õpilased ja lõpetajad läksid rindele
1944 algas purunenud koolihoone taastamine. Kool nimetati ümber Tööstuskooliks nr 1. Baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik merelaevandus
1945 ulatus õpilaste arv koolis 400-ni ja õppetöö toimus lukksepa, metallitreiali, elektrilukksepa ja tisleri erialal
1947 õpilaste arv suurenes koolis 525-ni
1954 kooli baasettevõtteks määrati ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja alustati kaadri väljaõpet kalalaevastikule
1957 kool reorganiseeriti Tallinna Tehnikakooliks nr 1 ning lõpetas I lend mereerialal
1962 kool nimetati Linnakutsekooliks nr 1. Tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. Tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid
1967 lisaks mereerialadele alustas kaadri väljaõpet polügraafiatööstusele masinladujate, kõrgtrükkijate ja köitjate erialal
1968 kool reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1
1971 lõpetas kooli I lend keskharidusega laevaelektrikuid ja laevamasiniste. Peale mainitud erialade oli kooli õppeprogrammis erinevatel aastatel veel mitmed teised erialad - laeva elektrik - automaatik, väikelaeva püügimeister, laeva tehnoloogiliste seadmete seadistaja, väikelaevajuht (-200 ja -300 BRT), väikelaevajuht-püügimeister, laevamehaanik ja laevaremondilukksepp
1972 valmis kooli uus ühiselamu Västriku 8
1979 avati koolis uus eriala - sekretär-masinakirjutajad ( tehnikakooli grupp )
1992 15. mail likvideeriti Kutsekeskkool nr 1 ja septembris jätkus õppetöö Eesti Merehariduskeskuse Ametikooli nime all. Koolis õpetati kolme eriala: kipper - püügimeister laevadele kuni 300 BRT, laevamehaanik (kuni 750 kW) ja laeva külmutusseadmete masinist-nooremmadrus
1994 1. oktoobril avati filiaal Tartus jõelaevnike koolitamiseks
1996 1. septembril toodi õppetöö Karu 16 üle Västriku 8. Ühiselamu esimene ja teine korrus kohandati õpperuumideks
1998 erialadeks kapten-püügimeister ( -500 BRT), mootorlaevamehaanik ( -750 kW), külmutusseadmete masinist-madrus
1999 22. septembril nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks
2001 22. oktoobril muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks
2004 mai alustas õppetööd esimene kaugõppe rühm laevajuhtimise erialal piiramatu vahitüürimehe tasemel. Pool aastat hiljem alustas tööd piiramatu vahimehaanika eriala kaugõppe rühm
2006 17.juuni lõpetas esimene vahitüürimeeste kaugõppe rühm
2006 alustas tööd esimene õpperühm Merekooli Pärnu osakonnas
2009 22. jaanuar Haridus-ja teadusminister kinnitas Meresõiduspetsialistide riikliku õppekava
2009 august kolis Pärnu osakond Mihkli 2a õppehoonesse
2009 17. august kolis merekool Mustakivi tee 25
2010 23. august kolis Pärnu osakond Pargi 1 õppehoonesse Pärnu kesklinnas
2011 august sulges Pärnu osakond oma uksed
2012 07. jaanuaril muutus EMA Merekool seoses Mereakadeemia põhimääruse muutmisega EMERA kutseõppeosakonnaks
2013 07. jaanuaril alustas EMERA kutseõppeosakond õppetööd Kopli 101, hoovimaja II korrusel
2014 1. mail asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool
 

KRONOLOOGILINE LÜHIAJALUGU


1919 18. novembril kinnitas Eesti Vabariigi tollane Haridusministeerium Tallinna Puidutööstuse Õppetöötoa põhikorralduse, mida loetakse kooli asutamisaastaks ja on ka Eesti Merekooli sünnipäev
1919 29. detsembril kinnitas haridusministeerium kooli põhikirja
1920 1. märtsil alustas Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas tööd Puidutööstuse õppetöökoda (6 õpilasega). See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus
1924 nimetati kool ümber Riigi puu- ja rauatöökooliks
1926 mais nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas
1935 olid koolis järgmised osakonnad: mööblitöö, metallitöö, mööblipolsterdamise, sadulsepatöö ja maalritöö osakonnad
1936 reorganiseeriti Riigi Tööstuskooliks, õppeajaga 4 aastat
1938 Merekoolide seadus
1939 lõpetas Riigi Tööstuskooli I lend - 5 õpilast
1940 lõpetas 14 lendu 305 lõpetanuga
1941 paljud tööstuskooli õpilased ja lõpetajad läksid rindele
1944 algas purunenud koolihoone taastamine. Kool nimetati ümber Tööstuskooliks nr 1. Baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik merelaevandus
1945 ulatus õpilaste arv koolis 400-ni ja õppetöö toimus lukksepa, metallitreiali, elektrilukksepa ja tisleri erialal
1947 õpilaste arv suurenes koolis 525-ni
1954 kooli baasettevõtteks määrati ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja alustati kaadri väljaõpet kalalaevastikule
1957 kool reorganiseeriti Tallinna Tehnikakooliks nr 1 ning lõpetas I lend mereerialal
1962 kool nimetati Linnakutsekooliks nr 1. Tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. Tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid
1967 lisaks mereerialadele alustas kaadri väljaõpet polügraafiatööstusele masinladujate, kõrgtrükkijate ja köitjate erialal
1968 kool reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1
1971 lõpetas kooli I lend keskharidusega laevaelektrikuid ja laevamasiniste. Peale mainitud erialade oli kooli õppeprogrammis erinevatel aastatel veel mitmed teised erialad - laeva elektrik - automaatik, väikelaeva püügimeister, laeva tehnoloogiliste seadmete seadistaja, väikelaevajuht (-200 ja -300 BRT), väikelaevajuht-püügimeister, laevamehaanik ja laevaremondilukksepp
1972 valmis kooli uus ühiselamu Västriku 8
1979 avati koolis uus eriala - sekretär-masinakirjutajad ( tehnikakooli grupp )
1992 15. mail likvideeriti Kutsekeskkool nr 1 ja septembris jätkus õppetöö Eesti Merehariduskeskuse Ametikooli nime all. Koolis õpetati kolme eriala: kipper - püügimeister laevadele kuni 300 BRT, laevamehaanik (kuni 750 kW) ja laeva külmutusseadmete masinist-nooremmadrus
1994 1. oktoobril avati filiaal Tartus jõelaevnike koolitamiseks
1996 1. septembril toodi õppetöö Karu 16 üle Västriku 8. Ühiselamu esimene ja teine korrus kohandati õpperuumideks
1998 erialadeks kapten-püügimeister ( -500 BRT), mootorlaevamehaanik ( -750 kW), külmutusseadmete masinist-madrus
1999 22. septembril nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks
2001 22. oktoobril muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks
2004 mai alustas õppetööd esimene kaugõppe rühm laevajuhtimise erialal piiramatu vahitüürimehe tasemel. Pool aastat hiljem alustas tööd piiramatu vahimehaanika eriala kaugõppe rühm
2006 17.juuni lõpetas esimene vahitüürimeeste kaugõppe rühm
2006 alustas tööd esimene õpperühm Merekooli Pärnu osakonnas
2009 22. jaanuar Haridus-ja teadusminister kinnitas Meresõiduspetsialistide riikliku õppekava
2009 august kolis Pärnu osakond Mihkli 2a õppehoonesse
2009 17. august kolis merekool Mustakivi tee 25
2010 23. august kolis Pärnu osakond Pargi 1 õppehoonesse Pärnu kesklinnas
2011 august sulges Pärnu osakond oma uksed
2012 07. jaanuaril muutus EMA Merekool seoses Mereakadeemia põhimääruse muutmisega EMERA kutseõppeosakonnaks
2013 07. jaanuaril alustas EMERA kutseõppeosakond õppetööd Kopli 101, hoovimaja II korrusel
2014 1. mail asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool