Meie koolist

Üldinfo


  • Registrikood: 70009646
  • Täisnimi: Eesti Merekool
  • Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School
  • Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712
  • Eesti Merekool on piiratud käibemaksukohustuslane registreerimisnumbriga EE102044809 (alates 01.02.2018).

Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

Eesti Merekooli struktuur

Missioon

Eesti Merekooli missiooniks on pakkuda mitmekülgset laevandusalast kutseharidust, luua tingimused õpilaste kujunemiseks konkurentsivõimelisteks nii Eesti, kui rahvusvahelisel tööturul.

Visioon

Eesti Merekool on järjepidevalt arenev, uuenduslikke õppevorme ja -meetodeid rakendav merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse õpilaste huvidest ja tööturu vajadustest lähtuvate rahvusvaheliselt tunnustatud merendusspetsialistide ettevalmistamine.

Kooli tunnuslause

Meri hoiab hoolsaid, toidab tegusaid!

Juhtpõhimõtted

Kooli juhtkond on endale võtnud kvaliteedisüsteemi pideva parendamise ning kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide iga-aastase ülevaatuse ja parendamise kohustuse.

 

  • Registrikood: 70009646
  • Täisnimi: Eesti Merekool
  • Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School
  • Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712
  • Eesti Merekool on piiratud käibemaksukohustuslane registreerimisnumbriga EE102044809 (alates 01.02.2018).

Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

Eesti Merekooli struktuur

Missioon

Eesti Merekooli missiooniks on pakkuda mitmekülgset laevandusalast kutseharidust, luua tingimused õpilaste kujunemiseks konkurentsivõimelisteks nii Eesti, kui rahvusvahelisel tööturul.

Visioon

Eesti Merekool on järjepidevalt arenev, uuenduslikke õppevorme ja -meetodeid rakendav merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse õpilaste huvidest ja tööturu vajadustest lähtuvate rahvusvaheliselt tunnustatud merendusspetsialistide ettevalmistamine.

Kooli tunnuslause

Meri hoiab hoolsaid, toidab tegusaid!

Juhtpõhimõtted

Kooli juhtkond on endale võtnud kvaliteedisüsteemi pideva parendamise ning kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide iga-aastase ülevaatuse ja parendamise kohustuse.