Meie koolist

Õpilasesindus


Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

 • Mariliis Vakk (esimees)
 • Christopher Esula
 • Tomas Piht
 • Artur Setkin
 • Tagmar Vesingi
 • Dmitri Volkov (aseesimees)
 • Rasmus Teder
 • Eric Muugamäe
 • Raul Viira
 • Susanna Raud (protokollija)
 • Devid Gulnik
 • Marleen-Helen Koger

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.
 
Õpilasesinduse eesmärgid:

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus
   

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

 • Mariliis Vakk (esimees)
 • Christopher Esula
 • Tomas Piht
 • Artur Setkin
 • Tagmar Vesingi
 • Dmitri Volkov (aseesimees)
 • Rasmus Teder
 • Eric Muugamäe
 • Raul Viira
 • Susanna Raud (protokollija)
 • Devid Gulnik
 • Marleen-Helen Koger

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

Õpilasesinduse eesmärgid:

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö
  vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus