Vastuvõtt

Erialad


Õppida saab kutsekeskharidusõppe, 3. ja 4. taseme kutseõppe õppekavadel ning 4. taseme jätkuõppe õppekaval. Õpe toimub nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu info: https://www.merekool.ee/vastuvott

Erialade kirjeldused on allpool.

Õppida saab kutsekeskharidusõppe, 3. ja 4. taseme kutseõppe õppekavadel ning 4. taseme jätkuõppe õppekaval. Õpe toimub nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu info: https://www.merekool.ee/vastuvott

Erialade kirjeldused on allpool.

Vahimehaanik (kutsekeskharidusõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava mahtValikainete maht õppekavas
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormStatsionaarne- koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg4 aastatÕppekava maht240 EKAPValikainete maht õppekavas37,5 EKAP

1. Õppekava (vastuvõtt alates 2023/2024 õa): 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik (kood 129277)

Rakenduskavad

 

2. Õppekava (vastuvõtt alates 2021/2022õa): 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik (kood 129277)

Rakenduskavad

 

3. Õppekava: 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik (kood 129277)

Rakenduskavad

 

Õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vilistlase lugu (Tarmo Post)
  • Millal lõpetasid Eesti Merekooli vahimehaaniku eriala (kutsekeskharidus)? 

2004. aastal (77. lend)

  • Miks valisid õppimiseks Eesti Merekooli?

Valisin Eesti Merekooli laevamehaanika eriala sellepärast, et minul oli suur huvi tehnika vastu. Sõbrad läksid õppima autotehnikuks, kellega olid meil ühised huvid, aga minule tundus, et sooviks midagi suuremat ja rohkem väljakutseid pakkuvat eriala mehaanika valdkonnas. Siis tuligi kätte aeg, kus külastasin Eesti Näituste messikeskuses üritust ”Teeviit”. Teeviidal külastasin erinevaid koole ja jäin pidama merekooli boksis. Pärisin seal palju küsimusi ja uurisin laevamehaaniku eriala kohta. Koju jõudes näitasin isale koolide kohta kogutud brozüüre ja valisin nende seast just Eesti Merekooli laevamehaaniku eriala. Isa oli mu otsuses toetav ja ühel augusti päeval leidsingi ennast Västriku tänavalt. Astusin kooli uksest sisse ning viisin oma dokumendid sekretärile. Sellele järgnes vestlus kooli direktori Vambola Allikuga. Direktor tegi põhjaliku ristküsitluse. Meenub, et ta oli väga skeptiline minu suhtes, sest keegi Posti- nimeline kadett oli just koolist välja visatud mingisuguste pahanduste tõttu ja seetõttu direktor usutles mind kiivalt, küsides ega ma samasugune ei ole. Lubasin, et võtan asja tõsiselt ja nii minule võimalus antigi.  

  • Mis jäi Sulle kooliajast kõige enam meelde?

Kooliajast jäi ehk enim meelde see, et meie grupp oli kokkuhoidev. Õppisime ja toetasime üksteist. Samuti koolipere oli väga abivalmis. Kord oli koolis kindlasti karmim kui tavakoolides- hommikused rivistused ja loendused. Rühmajuhataja rääkis igal hommikul grupile päevakorrast ja ka noomis  mõnda laiskvorsti. Ühiselamus hoidis meie distsipliini raudselt ja kindlalt komandant Maie Itse. Õpetajad olid konkreetsed ja tasemel ning pingutama pidid kõik õpilased, et hinded joonel oleksid. Siinkohal tahaks isegi paljusid nimesid üles loetleda, aga see nimekiri veniks pikaks. Suur tänu kõikidele õpetajatele ja personalile.

  • Miks peaks valima merendusalase hariduse?

Merendusalane haridus annab rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi. Eesti meremehed on väga hinnatud ning hästi tasustatud üle kogu maailma. Eesti on ikkagi mereriik, mitte vaid mereäärne riik. Siin jagub tööd ka mandril, kui näiteks meresõidust laeval isu täis saab või mingil teisel põhjusel tekib vajadus olla perele ja kodule lähemal, siis väljakutseid jagub kindlasti mitmes erinevas meresektoris.  

  • Millega oled tegelenud pärast kooli lõpetamist?

Pärast Eesti Merekooli kutsehariduse õppekava lõpetamist jätkasin õpinguid Eesti Mereakadeemias, omandades seal rakendusliku kõrghariduse laevamehaaniku erialal. Pärast seda omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis/Eesti Mereakadeemias magistrikraadi erialal ”Laeva tehniline ekspluatatsioon ja juhtimine”. Tegevusi on olnud mitmeid: püsivalt olen olnud tegev meremees, mille kõrvalt toimetanud jooksvalt Eesti Mereakadeemias õppejõuna ning täienduskoolitajana, samuti Eesti Merekoolis õpetajana. Olen osalenud erinevates ülikooli rahvusvahelistes projektides.

  • Kus/kellena hetkel töötad?

Hetkel töötan firmas Bore Ltd vanemmehaanikuna, Soome lipu all sõitval Ro-Ro laeval. Olen Eesti Mereakadeemia lektor ja mehaanika laborite juhataja ning Eesti Laevamehaanikute Liidu esimees.