Vastuvõtt

Korduma kippuvad küsimused


 • Kas õppimine on tasuline?

Ei, õpe on tasuta.

 • Millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada?

Vajalike dokumentide nimekiri on siin: https://merekool.ee/vastuvott

 • Kas õppima asumiseks on vanusepiirang?

Ei, vanusepiirangut pole. Õppimiseks pole kunagi liiga hilja.

 • Millise haridustasemega saab õppima tulla?

Oleneb õppekavast. Kutsekeskharidusõppesse saab tulla pärast põhikooli lõpetamist, töökohapõhiste õppekavade puhul on ettenähtud keskharidus ja 3. taseme õppekavad on põhihariduse nõudeta. Laevaelektriku õppesse astumiseks on vajalik eelnev põhiharidus ja elektriku kutse või vastavate kompetentside olemasolu.

 • Kas töö kõrvalt saab õppida?

Töökohapõhises õppes saab väga edukalt ühendada nii töö kui ka õpingud. Õppetöö on paindlik ja lähtub õppija individuaalsest õpiteest. Koolikoormust saab vähendada ka varasemate õpingute või töökogemuse ülekandmisega.

 • Kuidas on koolis korraldatud VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine)? Kas see on tasuline?

VÕTA taotlusi võetakse vastu kogu õppeaasta jooksul läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL. Kogu protsess on õpilasele tasuta. Täpsem info VÕTA kohta on kooli õppekorralduseeskirjas: https://www.merekool.ee/dokumentatsioon

 • Mida küsitakse sisseastumisvestlustel ja kui olulised on kehalised katsed? 

Sisseastumisvestlused ja kehalised katsed toimuvad vaid kutsekeskharidusõppesse astuvatele noortele. Vestlusel uuritakse õpilase üldist kutsesobivust- milline on sisseastuja valmisolek ja motivatsioon õppimiseks ning mis on tema huvialad. Kehaliste katsete kaudu hinnatakse noorte üldist füüsilist taset ja võimekust.  

 • Kas koolil on olemas õpilaskodu (ühiselamu)?

Kool kasutab Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilaskodu, mis asub õpilaste jaoks soodsas asukohas: Sõpruse pst 182/184, Tallinn. Täpsem info on siin: https://www.merekool.ee/majutus

 • Mis keeles toimub õppetöö?

Õppetöö toimub vaid eesti keeles.

 • Mida peaks veel kooli sisseastumisel teadma?

Palju infot saab ka esmakursuslase meelespeast: https://merekool.ee/esmakursuslasele 

 

 

 

 • Kas õppimine on tasuline?

Ei, õpe on tasuta.

 • Millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada?

Vajalike dokumentide nimekiri on siin: https://merekool.ee/vastuvott

 • Kas õppima asumiseks on vanusepiirang?

Ei, vanusepiirangut pole. Õppimiseks pole kunagi liiga hilja.

 • Millise haridustasemega saab õppima tulla?

Oleneb õppekavast. Kutsekeskharidusõppesse saab tulla pärast põhikooli lõpetamist, töökohapõhiste õppekavade puhul on ettenähtud keskharidus ja 3. taseme õppekavad on põhihariduse nõudeta. Laevaelektriku õppesse astumiseks on vajalik eelnev põhiharidus ja elektriku kutse või vastavate kompetentside olemasolu.

 • Kas töö kõrvalt saab õppida?

Töökohapõhises õppes saab väga edukalt ühendada nii töö kui ka õpingud. Õppetöö on paindlik ja lähtub õppija individuaalsest õpiteest. Koolikoormust saab vähendada ka varasemate õpingute või töökogemuse ülekandmisega.

 • Kuidas on koolis korraldatud VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine)? Kas see on tasuline?

VÕTA taotlusi võetakse vastu kogu õppeaasta jooksul läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL. Kogu protsess on õpilasele tasuta. Täpsem info VÕTA kohta on kooli õppekorralduseeskirjas: https://www.merekool.ee/dokumentatsioon

 • Mida küsitakse sisseastumisvestlustel ja kui olulised on kehalised katsed? 

Sisseastumisvestlused ja kehalised katsed toimuvad vaid kutsekeskharidusõppesse astuvatele noortele. Vestlusel uuritakse õpilase üldist kutsesobivust- milline on sisseastuja valmisolek ja motivatsioon õppimiseks ning mis on tema huvialad. Kehaliste katsete kaudu hinnatakse noorte üldist füüsilist taset ja võimekust.  

 • Kas koolil on olemas õpilaskodu (ühiselamu)?

Kool kasutab Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilaskodu, mis asub õpilaste jaoks soodsas asukohas: Sõpruse pst 182/184, Tallinn. Täpsem info on siin: https://www.merekool.ee/majutus

 • Mis keeles toimub õppetöö?

Õppetöö toimub vaid eesti keeles.

 • Mida peaks veel kooli sisseastumisel teadma?

Palju infot saab ka esmakursuslase meelespeast: https://merekool.ee/esmakursuslasele