Koolielu

Nõustamine


Eesti Merekooli karjäärikoordinaatori ülesandeks on vahendada infot ja nõustada õppureid oma kutsealase karjääri teadlikul kujundamisel. Et olla edukas oma tööülesannete täitmisel, on oluline tunda ennast, teada õppimisvõimalusi ja töömaailma, osata planeerida ja otsustada. Probleemide tekkimisel annab karjäärikoordinaator nõu ja abistab lahenduste leidmisel.

Eesti Merekooli karjäärikoordinaatori ülesandeks on vahendada infot ja nõustada õppureid oma kutsealase karjääri teadlikul kujundamisel. Et olla edukas oma tööülesannete täitmisel, on oluline tunda ennast, teada õppimisvõimalusi ja töömaailma, osata planeerida ja otsustada. Probleemide tekkimisel annab karjäärikoordinaator nõu ja abistab lahenduste leidmisel.