Vastuvõtt

Vastuvõtt


Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada sisseastumisüsteemis SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 

Koolis võetakse dokumente vastu alates 03.06.2024 E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tallinnas, Kopli tn 101 hoovimaja II korrusel tuba 23 (tulla TTÜ Eesti Mereakadeemia hoonest paremalt poolt ümber maja). Kohale saab sõita bussidega nr 32 ja 72 ning trammidega nr 1 ja 2 (Kopli suuna lõpp-peatus) ja Tartus (Soola 5). 

 

1. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse 

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub:

I voor: on lõppenud. Vastuvõetute nimekiri

II voor: ajavahemikul 01.07.- 16.08.2024 ja koolis 01.07.- 12.07.2024 ja 12.08.- 16.08.2024

Koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse dokumendid esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse motivatsiooni- ja kutsesobivuse vestlused, mis toimuvad ajavahemikul 27.06.- 28.06.2024 (I voor) ja 22.08- 23.08.2024 (II voor).

 

2. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele töökohapõhisesse õppesse

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 05.12.2024 ja koolis 12.08- 05.12.2024. Õppetöö algab detsembris 2024.

 

3. Vastuvõtt vanemmadruse, vahimotoristi ja laevaelektriku õppekavadele

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 10.09.2024 ja koolis 12.08- 10.09.2024. Õppetöö algus 16. septembril 2024.
 

4. Vastuvõtt siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse (Tartu)

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 23.08.2024 ja koolis 17.06- 12.07.2024; 12.08- 23.08.2024, E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tartus, Soola 5. 

Lisainfo Tartus: Lembit Põld, Indrek Särg

E-post: lembit.pold@merekool.ee, indrek.sarg@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5490, (+372) 5557 5766, (+372) 512 1190

 

NÕUTUD DOKUMENDID
 
Õpilaskandidaat esitab isiklikult vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal või SAISis)
2) alla 18-aastasel vanema või eestkostja lihtkirjalik nõusolek Merekooli õppima asumiseks
3) põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
4) hinneteleht
5) muukeelsetel õpilastel eesti keele algtaseme tunnistus (ei ole vaja, kui on sooritatud põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena)*
6) meremeeste tervisekontrolli arsti poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend **
7) 4 dokumendifotot (heleda triiksärgi ja lipsuga)
8) võimalusel iseloomustus eelmisest koolist
9) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, meremehe pass)
 
* Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
** Tõend tuleb esitada hiljemalt pärast kooli vastuvõtmist, kui kohe ei ole võimalik avaldusele lisada.

MEREMEESTE TERVISEKONTROLLIARSTID

Kontakt:
Kaie Soodla
Terviseamet
kaie.kudre@terviseamet.ee
(+372) 650 9856

Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada sisseastumisüsteemis SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 

Koolis võetakse dokumente vastu alates 03.06.2024 E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tallinnas, Kopli tn 101 hoovimaja II korrusel tuba 23 (tulla TTÜ Eesti Mereakadeemia hoonest paremalt poolt ümber maja). Kohale saab sõita bussidega nr 32 ja 72 ning trammidega nr 1 ja 2 (Kopli suuna lõpp-peatus) ja Tartus (Soola 5). 

 

1. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse 

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub:

I voor: on lõppenud. Vastuvõetute nimekiri

II voor: ajavahemikul 01.07.- 16.08.2024 ja koolis 01.07.- 12.07.2024 ja 12.08.- 16.08.2024

Koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse dokumendid esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse motivatsiooni- ja kutsesobivuse vestlused, mis toimuvad ajavahemikul 27.06.- 28.06.2024 (I voor) ja 22.08- 23.08.2024 (II voor).

 

2. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele töökohapõhisesse õppesse

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 05.12.2024 ja koolis 12.08- 05.12.2024. Õppetöö algab detsembris 2024.

 

3. Vastuvõtt vanemmadruse, vahimotoristi ja laevaelektriku õppekavadele

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 10.09.2024 ja koolis 12.08- 10.09.2024. Õppetöö algus 16. septembril 2024.
 

4. Vastuvõtt siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse (Tartu)

Avalduste esitamine SAIS vastuvõtusüsteemi kaudu toimub ajavahemikul 17.06. - 23.08.2024 ja koolis 17.06- 12.07.2024; 12.08- 23.08.2024, E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tartus, Soola 5. 

Lisainfo Tartus: Lembit Põld, Indrek Särg

E-post: lembit.pold@merekool.ee, indrek.sarg@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5490, (+372) 5557 5766, (+372) 512 1190

 

NÕUTUD DOKUMENDID
 
Õpilaskandidaat esitab isiklikult vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal või SAISis)
2) alla 18-aastasel vanema või eestkostja lihtkirjalik nõusolek Merekooli õppima asumiseks
3) põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
4) hinneteleht
5) muukeelsetel õpilastel eesti keele algtaseme tunnistus (ei ole vaja, kui on sooritatud põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena)*
6) meremeeste tervisekontrolli arsti poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend **
7) 4 dokumendifotot (heleda triiksärgi ja lipsuga)
8) võimalusel iseloomustus eelmisest koolist
9) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, meremehe pass)
 
* Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
** Tõend tuleb esitada hiljemalt pärast kooli vastuvõtmist, kui kohe ei ole võimalik avaldusele lisada.

MEREMEESTE TERVISEKONTROLLIARSTID

Kontakt:
Kaie Soodla
Terviseamet
kaie.kudre@terviseamet.ee
(+372) 650 9856