Vastuvõtt

Vastuvõtt


Dokumentide vastuvõtt toimub 25.06 - 10.07.2020 ja 10.08 - 21.08.2020 (töökohapõhistel õpilastel kuni 01.12.2020), E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tallinnas, Kopli tn 101 hoovimaja II korrusel tuba 23 (tulla TTÜ Eesti Mereakadeemia hoonest paremalt poolt ümber maja). Kohale saab sõita bussidega nr 32 ja 72 ning trammidega nr 1 ja 2 (Kopli suuna lõpp-peatus).

Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada ka e- keskkonnas SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 

1. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse ja töökohapõhisesse õppesse keskhariduse baasil 

Koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse dokumendid esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse motivatsiooni- ja kutsesobivuse vestlused ning kehalised katsed (käte kõverdamine toenglamangust ja istesse tõus selili lamangust käed kukla taga sõrmseongus 2 minuti jooksul ning Cooperi test või 3200 m jooks maastikul) vastavalt dokumentide vastuvõtmisel saadud jaotuskavale.
Vestlus ja kehalised katsed toimuvad ajavahemikul 24.08- 26.08.2020.

2. Vastuvõtt vanemmadruse, laevamotoristi ja laevaelektriku õppekavadele
Õpperühmad komplekteeritakse lähtudes riiklikust koolitustellimusest ja eelregistreerimise tulemustest. NB! Alates 2018/2019. õppeaastast võetakse laevaelektriku 4. taseme jätkuõppe õppekavale vastu elektriku kutsetunnistust ja elektriseadmete teenindamisel vähemalt aastast praktikat ning vähemalt põhiharidust omavad isikud.

EELREGISTREERIMINE VANEMMADRUSE, LAEVAMOTORISTI JA LAEVAELEKTRIKU ÕPPEKAVADELE
Lisainfo: Vello Andre
E-post: vello.andre@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5482

3. Vastuvõtt siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse (Tartu)

Dokumentide vastuvõtt toimub 25.06 - 10.07.2020 ja 10.08 - 21.08.2020, E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tartus, Soola 5. Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada ka e- keskkonnas SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 


Lisainfo Tartus: Lembit Põld, Indrek Särg

E-post: lembit.pold@merekool.ee, indrek.sarg@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5490, (+372) 5557 5766, (+372) 512 1190

 

NÕUTUD DOKUMENDID
 
Õpilaskandidaat esitab isiklikult vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal või SAISis)
2) alla 18-aastasel vanema või eestkostja lihtkirjalik nõusolek Merekooli õppima asumiseks
3) põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
4) hinneteleht
5) muukeelsetel õpilastel eesti keele algtaseme tunnistus (ei ole vaja kui on sooritatud põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena)*
6) meremeeste tervisekontrolli arsti poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend **
7) 4 dokumendifotot (heleda triiksärgi ja lipsuga)
8) võimalusel iseloomustus eelmisest koolist
9) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, meremehe pass)
 
* Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
** Dokumentide sisseandmisel võib olla ka perearsti tõend, kuid pärast kooli vastuvõtmist tuleb kindlasti läbida kontroll meremeeste tervisekontrolli arsti juures.

MEREMEESTE TERVISEKONTROLLIARSTID

Kontakt:
Kaie Kudre
Terviseamet
kaie.kudre@terviseamet.ee
(+372) 650 9856

Dokumentide vastuvõtt toimub 25.06 - 10.07.2020 ja 10.08 - 21.08.2020 (töökohapõhistel õpilastel kuni 01.12.2020), E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tallinnas, Kopli tn 101 hoovimaja II korrusel tuba 23 (tulla TTÜ Eesti Mereakadeemia hoonest paremalt poolt ümber maja). Kohale saab sõita bussidega nr 32 ja 72 ning trammidega nr 1 ja 2 (Kopli suuna lõpp-peatus).

Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada ka e- keskkonnas SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 

1. Vastuvõtt laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse ja töökohapõhisesse õppesse keskhariduse baasil 

Koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse dokumendid esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse motivatsiooni- ja kutsesobivuse vestlused ning kehalised katsed (käte kõverdamine toenglamangust ja istesse tõus selili lamangust käed kukla taga sõrmseongus 2 minuti jooksul ning Cooperi test või 3200 m jooks maastikul) vastavalt dokumentide vastuvõtmisel saadud jaotuskavale.
Vestlus ja kehalised katsed toimuvad ajavahemikul 24.08- 26.08.2020.

2. Vastuvõtt vanemmadruse, laevamotoristi ja laevaelektriku õppekavadele
Õpperühmad komplekteeritakse lähtudes riiklikust koolitustellimusest ja eelregistreerimise tulemustest. NB! Alates 2018/2019. õppeaastast võetakse laevaelektriku 4. taseme jätkuõppe õppekavale vastu elektriku kutsetunnistust ja elektriseadmete teenindamisel vähemalt aastast praktikat ning vähemalt põhiharidust omavad isikud.

EELREGISTREERIMINE VANEMMADRUSE, LAEVAMOTORISTI JA LAEVAELEKTRIKU ÕPPEKAVADELE
Lisainfo: Vello Andre
E-post: vello.andre@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5482

3. Vastuvõtt siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse (Tartu)

Dokumentide vastuvõtt toimub 25.06 - 10.07.2020 ja 10.08 - 21.08.2020, E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00 Tartus, Soola 5. Sisseastumisavalduse koos dokumentidega saab esitada ka e- keskkonnas SAIS. Selleks tuleb keskkonda id- kaardi või mobiil-IDga sisse logida ja otsida Eesti Merekooli avatud konkursse. 


Lisainfo Tartus: Lembit Põld, Indrek Särg

E-post: lembit.pold@merekool.ee, indrek.sarg@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5490, (+372) 5557 5766, (+372) 512 1190

 

NÕUTUD DOKUMENDID
 
Õpilaskandidaat esitab isiklikult vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal või SAISis)
2) alla 18-aastasel vanema või eestkostja lihtkirjalik nõusolek Merekooli õppima asumiseks
3) põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
4) hinneteleht
5) muukeelsetel õpilastel eesti keele algtaseme tunnistus (ei ole vaja kui on sooritatud põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena)*
6) meremeeste tervisekontrolli arsti poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend **
7) 4 dokumendifotot (heleda triiksärgi ja lipsuga)
8) võimalusel iseloomustus eelmisest koolist
9) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, meremehe pass)
 
* Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
** Dokumentide sisseandmisel võib olla ka perearsti tõend, kuid pärast kooli vastuvõtmist tuleb kindlasti läbida kontroll meremeeste tervisekontrolli arsti juures.

MEREMEESTE TERVISEKONTROLLIARSTID

Kontakt:
Kaie Kudre
Terviseamet
kaie.kudre@terviseamet.ee
(+372) 650 9856