Uudised

Õppetöö jätkumine alates 18. maist 14. mai ragne


Alates 15. maist on koolidel lubatud lisaks distantsõppele viia osaliselt läbi ka kontaktõpet, kui see toimub väikestes rühmades ja on vältimatult vajalik. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab siiski maksimaalselt kasutada distantsõppe võimalusi. 

Sellest lähtuvalt jätkub Eesti Merekoolis  peamiselt distantsõpe, kuid osa praktilisi mooduleid, mida ei saa distantsilt sooritada, planeerime väikeste rühmadena läbi viia tavapäraselt. Ühtlasi toimuvad kontakttunnid koolilõpetajatele, kelle lõpueksamid on planeeritud läbi viia juunikuu jooksul. Tunniplaanijärgne õppetöö lõpeb 12. juunil. Veerandi- ja aastahinded pannakse välja 18. juunil. Järelevastamised koolis toimuvad kindlasti vaid eelneval kokkuleppel. Enamik õpetajaid viibivad endiselt kodukontorites ja on kättesaadavad e- posti ja telefoni teel.

Õpilaskodusse saab minna õppetööle eelneval päeval. Täpne info õpilaskodu juhataja Marit Laitammelt: 5780 9063. Söökla ei paku sooja lõunatoitu. Selle asemel on kontaktõppel viibivate õpilaste jaoks lõunaeinepakid. 

Rühmajuhatajad jagavad täpsemat infot oma õpilastele.

Palume kannatlikku meelt ja vastupidamist ning olgem terved!

Alates 15. maist on koolidel lubatud lisaks distantsõppele viia osaliselt läbi ka kontaktõpet, kui see toimub väikestes rühmades ja on vältimatult vajalik. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab siiski maksimaalselt kasutada distantsõppe võimalusi. 

Sellest lähtuvalt jätkub Eesti Merekoolis  peamiselt distantsõpe, kuid osa praktilisi mooduleid, mida ei saa distantsilt sooritada, planeerime väikeste rühmadena läbi viia tavapäraselt. Ühtlasi toimuvad kontakttunnid koolilõpetajatele, kelle lõpueksamid on planeeritud läbi viia juunikuu jooksul. Tunniplaanijärgne õppetöö lõpeb 12. juunil. Veerandi- ja aastahinded pannakse välja 18. juunil. Järelevastamised koolis toimuvad kindlasti vaid eelneval kokkuleppel. Enamik õpetajaid viibivad endiselt kodukontorites ja on kättesaadavad e- posti ja telefoni teel.

Õpilaskodusse saab minna õppetööle eelneval päeval. Täpne info õpilaskodu juhataja Marit Laitammelt: 5780 9063. Söökla ei paku sooja lõunatoitu. Selle asemel on kontaktõppel viibivate õpilaste jaoks lõunaeinepakid. 

Rühmajuhatajad jagavad täpsemat infot oma õpilastele.

Palume kannatlikku meelt ja vastupidamist ning olgem terved!