Uudised

Järgmisest nädalast taastub tavapärane õppetöö 13. mai ragne


Vastavalt VV otsusele, lubatakse alates 17. maist kontaktõpet korraldada kõigis kooliastmetes. Seega toimuvad järgmise nädala tunnid tavapäraselt koolis. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid.

Vastavalt VV otsusele, lubatakse alates 17. maist kontaktõpet korraldada kõigis kooliastmetes. Seega toimuvad järgmise nädala tunnid tavapäraselt koolis. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid.