Vastuvõtt

Laevamotorist (põhihariduse nõudeta kutseõpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormKoolipõhine õppevormEeldus alustamiseksPõhihariduse nõudetaÕppeaeg8 kuud (40 EKAP)

Õppekava: Laevamotorist* (kood 130657)

Rakenduskavad

Õppekava avatakse vastavalt riiklikule tellimusele